Comisii ale Consiliului Local Bucovăț

 • Comisia economico-financiară, juridică, de disciplină, de muncă și protecție socială
  • Gheorghe Pop – președinte
  • Ioan Rădoi – secretar
 • Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism
  • Ion-Marius Crișan – președinte
  • Radu Paven – secretar
 • Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism
  • Ion Agoci – președinte
  • Maricel Chesche – secretar
 • Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, pretecție copii, tineret și sport
  • Vasile Dancu – președinte
  • Cristian-Dorin Turcanu – secretar

 

 


@BanatICT 2018