Proiecte de hotărâri de Consiliu Local 2021

Nr.
crt.


Data Denumire proiect de hotărâre de consiliu local
4117 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință
4017 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar care aparțin Școlii Gimnaziale Bucovăț
3917 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind înscrierea și intabularea în Cartea Funciară a parcelei de teren De 1347/1
3814 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor pe trimestrul I 2021
3714 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovăț
și
Regulamentul de Organizare și Funcționare – 2021 – a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovăț
3612 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
3512 mai 2021Proiect de Hotărâre
privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bucovăț
67 ianuarie 2021 Proiect de Hotărâre
privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Bucovăț – doamna Gligor Meda pentru perioada 13.04.2020-31.12.2020
57 ianuarie 2021Proiect de Hotărâre
privind vânzarea directă a terenului atribuit în suprafață de 643 mp, situat în comuna Bucovăț, sat Bazoșul Nou, nr. cad. 402382, C.F. 402382 către dl. Mateș Iosif în calitate de proprietar al construcției
46 ianuarie 2021Proiect de Hotărâre
privind extinderea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit cât și a altor activități necesare comunei Bucovăț, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
36 ianuarie 2021 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de venituri și cheltuieli al Comunei Bucovăț pe trim IV 2020 (R5 și R6)
2 6 ianuarie 2021 Proiect de Hotărâre
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucovăț
15 ianuarie 2021Proiect de Hotărâre
privind aprobarea cuantumului burselor școlare de merit și sociale, acordate de Școala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021