Dezbatere publică – Planul Urbanistic General

Comunicat Dezbatere

📣📣📣Primăria Comunei Bucovăț, invită populația interesată să participe la dezbaterea publică din data de 17.06.2024, începând cu ora 14:00, Caminul Cultural  din comuna Bucovăț, jud. Timiș.

🖊Planul Urbanistic General este o documentație cu caracter de reglementare, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize teritoriale să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experiență în elaborarea planurilor urbanistice generale, întocmite în urma unui proces participativ de planificare teritorială, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesați.

🏣Acest eveniment are loc în condițiile prevăzute prin Ordinul de Ministru nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


🙋Vor fi prezentate și dezbătute concluzii ale primei etape de elaborare a documentației de urbanism P.U.G. Comuna Bucovăț, situația actuală privind reglementarea urbanistică a teritoriului respectiv direcțiile de dezvoltare ale Comunei Bucovăț, jud. Timiș.

#urbanismparticipativ #primariabucovat