În atenția locuitorilor comunei Bucovăț deținători de aeronave de zbor fără pilot la bord drone/UAV/UAS

În conformitate cu prevederile legislației din România privind utilizarea aeronavelor făra pilot la bord -DRONE/UAV/UAS, în conformitate cu prevederile Codului aerian al României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 222/19.03.2020 și Hotărârea de Guvern nr.859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, vă atragem atenția că spațiul aerian al comunei Bucovăț coincide cu zona de responsabilitate a Aeroportului Internațional Traian Vuia.

În vederea evitării unor incidente/accidente de securitate aviatice care pot afecta activitatea de zbor a aeronavelor militare în zona de responsabilitate a Aeroportului militar Giarmata, vă anunțăm că utilizarea aeronavelor făra pilot la bord pe raza comunei Bucovăț, respectiv DRONE/UAV/UAS este interzisă făra respectarea legislației mentionate mai sus.

Cu deosebita consideratie!

Primar

Anunțul poate fi descărcat mai jos:

Anunț drone

sau vizualizat aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – „Reabilitarea moderată a Căminului cultural Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a Căminului cultural Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1069, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, avândcontract de finanțare nr. 4.189/12.01.2023, este demarat de că- tre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 1.158.949,29 lei, TVA inclus, din care 973.906,97 leireprezintă valoarea eligibilă din Planul Nați- onal de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și inves- tiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – Reabilitarea moderată a Școlii Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a Școlii Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creș- terii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1072, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru aîmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, având contract de finanțare nr. 3.546/11.01.2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 706.242,04 lei, TVA inclus, din care 593.480,71 lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – „Reabilitarea moderată a dispensarului uman Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a dispensarului uman Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1071, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, avândcontract de finanțare nr. 3.545/11.01.2023, este demarat de că- tre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 273.217,73 lei, TVA inclus, din care 229.594,73 leireprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL

DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și inves- tiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

Comuna Bucovăț, cu sediul în Comuna Bucovăț, nr.178 județ Timiș, face cunoscut că în ziua de 09.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bucovăț, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată acomunei Bucovăț, în suprafață de 552 mp, situat în Comuna Bucovăț, județul Timiș, nr. cadastral 403178.

În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de atribuire achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Bucovăț, începând cu data de 10.04.2023.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 08.05.2023

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

sau vizualiza aici: