Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

Comuna Bucovăț, cu sediul în Comuna Bucovăț, nr.178 județ Timiș, face cunoscut că în ziua de 09.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bucovăț, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată acomunei Bucovăț, în suprafață de 552 mp, situat în Comuna Bucovăț, județul Timiș, nr. cadastral 403178.

În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de atribuire achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Bucovăț, începând cu data de 10.04.2023.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 08.05.2023

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

sau vizualiza aici:

Declarație privind asumarea unei Agende de integritate organizațională al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025. Planul de integritate

Strategia poate fi descărcată aici:

Declarație privind asumarea unei Agende de integritate organizațională al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025

Planul de integritate al UAT Comuna Bucovăț pentru implementarea Strategiei Naționale Anticoruție pe perioada 2021-2025 poate fi descărcat aici:

Plan de integritate al UAT Comuna Bucovăț pentru implementarea Strategiei Naționale Anticoruție pe perioada 2021-2025