Convocare ședință ordinară de Consiliu Local în 25 septembrie 2019

Se convoacă ședința ordinară de Consiliu Local în data de 25 septembrie 2019, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului.

Ordinea de zi este atașată Dispoziției de convocare atașată!

Dispoziția 76 din 18 septembrie 2019 privind convocarea ședinței de Consiliu Local în data de 25 septembrie 2019

Proiect HCL 20 septembrie 2019 Rectificare buget

Anunț privind scutirile la plata majorarilor aferente impozitelor și taxelor locale

Primarul Jivan Tiberiu-Ioan a inițiat un proiect de hotărâre în urma căruia s-a adoptat H.C.L. nr. 36 din 29.08.2019 privind scutirile la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice.

Textul anunțului îl găsiți aici:

Anunț privind scutirile la plata majorarilor aferente impozitelor și taxelor locale