Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri de Consiliu Local

Nr.
crt.


Data Denumire proiect de hotărâre de consiliu local
2424 iulie 2020 Proiect de Hotărâre
privind vânzarea directă a terenului atribuit în suprafață de 500 mp, situat în comuna Bucovăț, nr.cad. 400594, C.F. 400594 către dl. CHESCHE ALEXANDRU IOSIF în calitate de proprietar al construcției
2328 iulie 2020 Proiect de Hotărâre
privind procedura privind acordul de spargere pe domeniul public administrat de Consiliul Local Bucovăț aferent branșamentelor la utilitățile publice
1822 iulie 2020Proiect de Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință a Consilului Local al Comunei Bucovăț, județul Timiș