Anunț privind scutirile la plata majorarilor aferente impozitelor și taxelor locale

Primarul Jivan Tiberiu-Ioan a inițiat un proiect de hotărâre în urma căruia s-a adoptat H.C.L. nr. 36 din 29.08.2019 privind scutirile la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice.

Textul anunțului îl găsiți aici:

Anunț privind scutirile la plata majorarilor aferente impozitelor și taxelor locale