În atenția deținătorilor de fose septice!

Stimată doamnă/Stimate domnule,
Conform art. 10 din HG 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare a apelor uzate, coroborat cu Adresa nr. 6103/GM/17.08.2022 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General, înregistrată fiecare localitate are obligația întocmirii Registrului de evidență a sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele ce au în dotare fosă septică – bazin vidanjabil.
În vederea îndeplinirii acestei obligații impuse de lege si verificate de Garda Nationala de Mediu, în termenul impus de legislație 25.12. 2022 (pentru instalatiile existente) sau  120 de zile de la conectare pentru sistemele noi, autorizate dupa intrare in vigoare a HG 714/2022,  vă invităm la sediul instituției noastre pentru completarea documentației de înregistrare în registrul anterior menționat.
Registrul de evidență a SIA cuprinde date și informații în dovedirea cărora este necesar șă depuneți copii după documentația emisă de autoritățile competente: avize, autorizații, contract cu firma de vidanjare, intervalele de descărcare a sistemului pe care îl dețineți și/sau orice alt document relevant care face dovada asigurării protecției mediului înconjurător.
În acest context, vă facem cunoscut că, în situația în care nu veți îndeplini formalitățile de înregistrare în termenul precizat, Garda Nationala de Mediu si Inspectia apelor din cadrul autoritatii de gospodarire a apelor poate aplica sanctiuni in conformitate cu legea in vigoare.
Pentru informatii suplimentare va invitam la sediul institutiei noastre-Primaria comunei Bucovat.
Formularul și cererea din atașament completate în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura sau la biroul de taxe și impozite din cadrul Primăriei Bucovăț.

Anunț Ziua Mondială a Curățeniei

Având în vedere că în data de 17 septembrie 2022  a fost Ziua Mondială a Curățeniei, datorita condițiilor meteorologice am amânat acțiunea de curățenie pe raza comunei Bucovăț pentru data de 24 septembrie 2022.

În acest sens, vă invităm să fiți alături de noi, angajații primăriei, sâmbătă 24 septembrie 2022 la ora 09.00 în curtea  primăriei Bucovăț pentru a forma echipe și a stabili traseele.

 

Anunț Ziua Mondială a Curățeniei