Programul de lucru cu publicul al Primăriei Bucovăț

Programul de lucru cu publicul al Primăriei Bucovăț


Luni – între orele 9,00-14,00;

Marți – între orele 9,00-14,00;

Miercuri – între orele 9,00-14,00;

Joi – între orele 9,00-12,00 și între orele 15,00-18,00;

Vineri – între orele 9,00-13,00.


Programul audiențelor


Primar Pop Gheorghe: Marți: 09.00-12.00

Viceprimar Luda Ionuț Cristian: Miercuri: 09.00- 12.00

Secretar general Gligor Meda: Joi: 09.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 Pr ogram ul audie nțelor  :

Adresă înștiințare adrese mail primăria Bucovăț

Prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de 01.03.2021 adresa de mail a primăriei: primaria.bucovat.tm@gmail.com nu va mai fi funcțională, noua adresă de mail a primăriei va fi următoarea:

primaria@comunabucovat.ro

Compartimentele din cadrul Primăriei Bucovăț au următoarele adrese de mail: