Cerere acordare tichet social pentru sprijin educational

ANUNȚ

Începând cu data de 17.09.2020 Primaria Comunei Bucovat(Compartiment de Asistenta Sociala) primește solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform OUG 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați.

Conform legii, „copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar”.

Tichetele sunt emise pe format electronic și pot fi folosite pentru cumpărarea de materiale școlare, cum ar fi articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte lucruri necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație. Tichetul social pe suport electronic va fi pe numele reprezentantului familiei sau pe numele reprezentantului legal al copilului.

Ca să beneficieze de cei 500 de lei, părinții trebuie să îndeplinească anumite condiții:

 • „să aibă domiciliul/reședința pe raza Comunei Bucovat;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioara depunerii cererii este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală”.

Cererile se găsesc online, dar dosarul trebuie depus  fizic

Cererile se pot depune, pentru anul școlar 2020-2021, în perioada 17.09. – 30.09.2020, între orele 8-16, la Primaria Comunei Bucovat.

Atenție, este nevoie și de acte doveditoare:

 • „actele de identitate ale părinților sau actul de identitate al reprezentantului legal, atât în originat, cât și copie;
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției;
 • dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);
 • cerere – declarație pe propria răspundere”.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Primariei Bucovat, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

„ Primaria Comunei Bucovat are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Timiș.

Cei 500 de lei de pe tichetul social trebuie cheltuiți timp de un an de la data emiterii, însă numai pe baza actului de identitate al titularului. Tichetele pot fi utilizate doar în anumite magazine, fiecare persoană urmând să primească lista acestora.

Informații suplimentare se pot obține la numărul 0256/296282.

Cererea se poate decărca de aici:

Cerere acordare tichet social pentru sprijin educational