Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

Comuna Bucovăț, cu sediul în Comuna Bucovăț, nr.178 județ Timiș, face cunoscut că în ziua de 28.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bucovăț, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată acomunei Bucovăț, în suprafață de 500 mp, situat în Comuna Bucovăț, județul Timiș, nr. cadastral 403183.

În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de atribuire achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Bucovăț, începând cu data de 08.06.2023.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 27.06.2023

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț privind organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Bucovăț

sau vizualiza aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – „Reabilitarea moderată a Căminului cultural Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a Căminului cultural Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1069, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, avândcontract de finanțare nr. 4.189/12.01.2023, este demarat de că- tre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 1.158.949,29 lei, TVA inclus, din care 973.906,97 leireprezintă valoarea eligibilă din Planul Nați- onal de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și inves- tiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – Reabilitarea moderată a Școlii Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a Școlii Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creș- terii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1072, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru aîmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, având contract de finanțare nr. 3.546/11.01.2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 706.242,04 lei, TVA inclus, din care 593.480,71 lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT – „Reabilitarea moderată a dispensarului uman Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „Reabilitarea moderată a dispensarului uman Bazoșu Nou, comuna Bucovăț, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii“, având nr. C10-I3-1071, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, avândcontract de finanțare nr. 3.545/11.01.2023, este demarat de că- tre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucovăț și are o valoare totală eligibilă de 273.217,73 lei, TVA inclus, din care 229.594,73 leireprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Bucovăț

Dată start proiect:               02.02.2023

Dată încheiere proiect:       02.02.2025

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectu- lui constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătă- țirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clă- dirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminisțrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL

DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #Urmă- toareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin reali- zareaunor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații decriză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și inves- tiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT Comuna Bucovăț

LOCALITATEA Bucovat, nr. 178, jud. Timis

Telefon fix: 0256.296.282; e-mail: primaria@comunabucovat.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici:

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

Comuna Bucovăț, cu sediul în Comuna Bucovăț, nr.178 județ Timiș, face cunoscut că în ziua de 09.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bucovăț, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată acomunei Bucovăț, în suprafață de 552 mp, situat în Comuna Bucovăț, județul Timiș, nr. cadastral 403178.

În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de atribuire achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Bucovăț, începând cu data de 10.04.2023.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 08.05.2023

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

sau vizualiza aici:

În atenția deținătorilor de fose septice!

Stimată doamnă/Stimate domnule,
Conform art. 10 din HG 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare a apelor uzate, coroborat cu Adresa nr. 6103/GM/17.08.2022 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General, înregistrată fiecare localitate are obligația întocmirii Registrului de evidență a sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele ce au în dotare fosă septică – bazin vidanjabil.
În vederea îndeplinirii acestei obligații impuse de lege si verificate de Garda Nationala de Mediu, în termenul impus de legislație 25.12. 2022 (pentru instalatiile existente) sau  120 de zile de la conectare pentru sistemele noi, autorizate dupa intrare in vigoare a HG 714/2022,  vă invităm la sediul instituției noastre pentru completarea documentației de înregistrare în registrul anterior menționat.
Registrul de evidență a SIA cuprinde date și informații în dovedirea cărora este necesar șă depuneți copii după documentația emisă de autoritățile competente: avize, autorizații, contract cu firma de vidanjare, intervalele de descărcare a sistemului pe care îl dețineți și/sau orice alt document relevant care face dovada asigurării protecției mediului înconjurător.
În acest context, vă facem cunoscut că, în situația în care nu veți îndeplini formalitățile de înregistrare în termenul precizat, Garda Nationala de Mediu si Inspectia apelor din cadrul autoritatii de gospodarire a apelor poate aplica sanctiuni in conformitate cu legea in vigoare.
Pentru informatii suplimentare va invitam la sediul institutiei noastre-Primaria comunei Bucovat.
Formularul și cererea din atașament completate în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura sau la biroul de taxe și impozite din cadrul Primăriei Bucovăț.