Anunţ public privind elaborarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Bucovăț

NR.101 /30.04.2021

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ELABORAREA PROIECTELOR

DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL BUCOVAT

 

În conformitate cu prevederile  Art. 7 din  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, Consiliul Local Bucovăț anunţă publicul interesat asupra elaborării proiectelor de hotărâre ce vor fi supuse aprobării acestuia .

Proiectele de hotarari pentru sedinta din data de 27.05.2021, ora 15,00 sunt:

  1. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bucovat;
  2. .Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovat;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori Trim I 2021;
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciarain proprietatea publica a Comunei Bucovat a drumului De1347/1 in suprafata de 1554 mp. ;
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea casării mijloace fixe la Scoala Gimnazială Comuna Bucovat.

 

Se primesc în scris la sediul Primăriei comunei Bucovat, la d-na Gligor Meda Secretar general, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice .

Alaturat anexam proiectele de hotarare, referatele de aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate .

Data

30.04.2021                                                                                                       Secretar general,

Gligor Meda

Ele se pot vizualiza aici:

Proiecte de Hotărâri de Consiliu Local

Posted in Anunțuri, Consiliu Local, Informații publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *