Convocare ședință ordinară de Consiliu Local în 29 iulie 2020, ora 15.00

Primarul Comunei Bucovăț,

în temeiul prevederilor art. 133( I), art. 134( I) lit. “a”, art. 134 alin. 5, art. 134(3) lit. “a” ale art. 196(1) lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior, ținând cont de prevederile art. 135 alin. 4 si art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

Art.1. Convoacă Consiliul local  al comunei Bucovăț în ședință ordinară,  pe data de 29 iulie 2020, orele 15.00, care va avea loc la sediul Primăriei comunei Bucovăț.

Dispoziția și Ordinea de Zi o găsiți aici:

Dispozitia Primar 71 din 23 iulie 2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 29 iulie 2020, ora 15.00

Convocare ședință ordinară de Consiliu Local în 25 iunie 2020, ora 15.00

Primarul Comunei Bucovăț,

în temeiul prevederilor art. 133( I), art. 134( I) lit. “a”, art. 134 alin. 5, art. 134(3) lit. “a” ale art. 196(1) lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior, ținând cont de prevederile art. 135 alin. 4 si art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

Art.1. Convoacă Consiliul local  al comunei Bucovăț în ședință ordinară,  pe data de 25 iunie 2020, orele 15.00, care va avea loc la sediul Primăriei comunei Bucovăț.

Dispoziția și Ordinea de Zi o găsiți aici:

Dispozitia Primar 66 din 19 iunie 2020 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020 ora 15.00

 

Convocare ședință ordinară de Consiliu Local în data de 26 septembrie 2018

În baza Dispoziției primarului Nr. 70 din 18 septembrie 2018 consilierii Consiliului Local Bucovăț sunt convocați în ședința ordinară ce va avea loc în data de 26 septembrie orele 15.00 în sala de ședințe a Consiliului.

Atașat sunt:

Convocator ședință ordinară 26 septembrie 2018, inclusiv Ordine de Zi

Dispoziția 70 din 18 septembrie 2018 privind convocarea ședinței ordinare de Consiliu Local în data de 26 septembrie 2018