Convocare ședință ordinară de Consiliu Local în 31 august 2020, ora 15.00

Primarul Comunei Bucovăț,

în temeiul prevederilor art. 133( I), art. 134( I) lit. “a”, art. 134 alin. 5, art. 134(3) lit. “a” ale art. 196(1) lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior, ținând cont de prevederile art. 135 alin. 4 si art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

Art.1. Convoacă Consiliul local  al comunei Bucovăț în ședință ordinară,  pe data de 31 august 2020, orele 15.00, care va avea loc la sediul Primăriei comunei Bucovăț, cu respectarea lrgislației privind distanțarea socială.

Dispoziția și Ordinea de Zi o găsiți aici:

Dispozitia Primar 83 din 24 august 2020 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 31 august 2020 ora 15.00

Posted in Consiliu Local and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *