Anunț important!

cu privire la obligatiile parintilor care urmeaza sa plece/sunt plecati la munca in strainatate, conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectiasi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 104

  • (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
  • (2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
  • (2^1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale.
  • (3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul seefectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  • (4) Dispoziţiile  prezentului  articol  sunt  aplicabile  şi

tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Art. 16, alin. (2)

  • Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri de protecţie în condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de ore, de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau

 

Menționăm că această procedură trebuie îndeplinită în cel mai scurt timp posibil, astfel nerespectarea prevederilor art. 104 alin(1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform prevederilor art. 142 alin (1)și (2) din legea 272/2004 și se aplică de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Posted in Anunțuri, Informații publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *