Elaborarea și Actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL, Comuna Bucovăț, jud. Timiş

ELABORAREA si ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA BUCOVĂŢ, jud. Timiş

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.201O al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobareaMetodologiei de informare şi consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare şi elaborare a studiilorde fundamentare, pentru elaborarea documentaţiei de urbanism

„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” a Comunei Bucovăţ, judeţul Timiş”.                                            ‘

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îsi actualizeze la maximum 1O ani.

Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor so ciali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Iniţiator: Primăria Comunei Bucovăţ, jud. Timiş

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, art. 46 alin (4) ,,Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII SI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 17.01. 07.05.2024, 111 zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menţionate mai jos.

Responsabilitatea informării si consultării publicului revine:

  • PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVĂŢ
  • Compartiment Urbanism şi amenajarea teritoriului
  • Adresa: Principală nr. 178, 307352, Bucovăţ, Judeţul Timiş, tel/fax : (+40) 256.296.282 e-mail: primaria.bucovat.tm@gmail.com

Opiniile şi propunerile populaţiei sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a studiilor de fundamentare şi a documentaţiei de urbanism P.U.G.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
  • Implicarea publicului în etapa aprobării documentaţiei de urbanism U.G., conform prevederilor Legii 52/2003 şi a Legii 544/2001;
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentaţiei de urbanism U.G. conform Legii 544/2001.

Anunț public – Elaborarea și Actualizarea Planului Urbanistic General

sau vizualiza aici:

Posted in Anunțuri, Informații publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *