Convocarea Consiliului local al comunei Bucovăț, judeţul Timiș, în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00

Se convoacă Consiliului Local al comunei Bucovăț, judeţul Timis, în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00 în sala de şedinţe a Primăriei Bucovăț!

Dispoziția și Ordinea de zi se găsesc aici:

Dispozitie 46 din 20 mai 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț în ședință ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Bucovăț

Proiectele de hotărâri se găsesc aici:

Proiecte de hotărâri

Anunţ public privind elaborarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Bucovăț

NR.101 /30.04.2021

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ELABORAREA PROIECTELOR

DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL BUCOVAT

 

În conformitate cu prevederile  Art. 7 din  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, Consiliul Local Bucovăț anunţă publicul interesat asupra elaborării proiectelor de hotărâre ce vor fi supuse aprobării acestuia .

Proiectele de hotarari pentru sedinta din data de 27.05.2021, ora 15,00 sunt:

  1. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bucovat;
  2. .Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovat;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori Trim I 2021;
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciarain proprietatea publica a Comunei Bucovat a drumului De1347/1 in suprafata de 1554 mp. ;
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea casării mijloace fixe la Scoala Gimnazială Comuna Bucovat.

 

Se primesc în scris la sediul Primăriei comunei Bucovat, la d-na Gligor Meda Secretar general, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice .

Alaturat anexam proiectele de hotarare, referatele de aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate .

Data

30.04.2021                                                                                                       Secretar general,

Gligor Meda

Ele se pot vizualiza aici:

Proiecte de Hotărâri de Consiliu Local

Rezultat analiză contestație depusă la concursul pentru ocuparea postului de conducere, de secretar general U.A.T Bucovat.

Rezultatul analizării contestației depuse la concursul pentru ocuparea postului de conducere, de secretar general U.A.T Bucovat îl puteți descărca aici:

Rezultat analiză contestații

Menționăm că alte amănunte puteți obține aici:

Anunț concurs pentru ocuparea postului de conducere, de secretar general U.A.T Bucovat.